VÄLKOMMEN TILL MÅBRA FÖRSKOLOR AB – ett förskoleföretag med pedagogisk mångfald 2015-06-02

1401425_60498276
Måbra Förskolor är ett företag som funnits sen 2007. Vi driver idag 5 förskolor i Upplands Väsby. Företaget har mer än 100 engagerade och välutbildade medarbetare.

Tillsammans arbetar vi för att lägga grunden till en sund och aktiv livsstil genom att erbjuda mycket rörelse, goda kostvanor, utomhuspedagogik, hälsa och lärande i hygieniska och kreativa miljöer. Vår vision är:

Våra förskolor skall vara eftertraktade av våra kunder därför att barnen, föräldrarna och medarbetarna mår bra och trivs tillsammans.

Barnen för att vi har kompetenta pedagoger som har ett tillåtande förhållningssätt och sätter barnet i fokus.

Föräldrarna för att de blir bemötta med respekt samt känner att de lämnar sitt barn i en trygg miljö.

Medarbetarna för att de har en arbetsgivare där personalen känner delaktighet och inflytande samt har roligt och mår bra på arbetet.

Våra förskolor erbjuder olika pedagogiska inriktningar så som Reggio EmiliaSanda Ängar, MontessoriPelikanen, och traditionell förskolepedagogikGläntan, Bollen och Råbäcken. Vi har även två avdelningar med svensk-engelsk inriktning. Alla våra förskolor arbetar efter Håll Sverige Rents Grön Flaggkoncept. vilket innebär ett aktivt miljöarbete tillsammans med barnen.

Vinnardekal Kvalitetsutmärkelse

 

 

 

Slogan – unika men lika

På planeringsdagarna år 2015 fick de fem förskolorna i uppdrag att komma på en slogan för sin förskola, något som speglade just deras unika förskola. Se alla bidrag på förskolornas egna sidor.