fix2

Åldersanpassat arbetssätt

På våra förskolor arbetar vi utifrån barnens behov. Det betyder att vi fokuserar på lite olika saker beroende på var barnet befinner sig i sin utveckling.

aldersanpassatarbetsatt11-2 års: När barnen är nya på förskolan fokuseras mycket på trygghet och rutiner så att barnen trivs och mår bra på förskolan. Det är viktigt att varje barn blir sedd och att det alltid finns en famn att gå till vid behov. Barnen får börja bekanta sig med det sociala samspelet och t.ex. dela leksaker med varandra. Det erbjuds även mycket musik och skapande under dagen.

3-års: Barnen får jobba mycket med kamratskap och att samarbeta med varandra. De får klara mer och mer själva och bli mer självständiga. Verksamheten bedrivs mycket utomhus, både på gården och i närmiljön. Att lära känna närsamhället genom att gå iväg på utflykter tillsammans till både lekplatser, skogen och promenader i närheten av förskolan.

3ars24-års: Barnen får arbeta med experiment och vetenskap utifrån egna hypoteser, där de provar och undersöker sina teorier kring bland annat luft, värme, vatten, magnetism m.m. Barnen får också möjlighet att söka kunskap genom appar, böcker och internet. Barnen erbjuds även mycket rörelse med bland annat park och skogsutflykter.

5-års: Sista året på förskolan får barnen jobba extra mycket med skriv och talspråk genom att de får möta bokstäver, ord, skrivböcker, whiteboardtavlor, pedagogiska appar, ordlekar, beskriva sina tankar och vad man arbetat med i sina projektgrupper. Barnen erbjuds väldigt mycket rörelse i form av utflykter, skridskor, kamratövningar och fantasiäventyr i skog och natur. Barnen får även möjlighet att bestämma innehållet i sin vardag på förskolan. Barnen får i större utsträckning vara självständiga och hjälpa varandra såsom påklädning och genom att allt material är tillgängligt för alla barn.