bollen_1

Bollen

Förskolan Bollen ligger i ett trevligt bostadsområde, nära sjön Norrviken.Vi har fyra avdelningar med åldersanpassade grupper. De yngsta barnen, 1-3 år, går på avdelningarna Sörgården och Solgården. På Mellangården går barn 3-5 år och de är indelade i varsin hemvist. På båda sidor av huset arbetar vi i projektform som en stor del av vår verksamhet. I projekten får vi in alla läroplanens bitar som skapande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse och musik. Projekten utgår efter barnens intressen och det är deras tankar och processer som styr projektens utformning. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus och vi är ofta i skogen och utforskar vår närmiljö. Vi tar gärna med oss lunchen så att vi kan vara där en större del av dagen.

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna, så att barnen ska känna sig trygga med all personal. Vi värnar om våra traditioner och bjuder ofta in föräldrar att delta.

2015 års Slogan-tävling:

Bollen är en liten värld

fylld av trygghet, glädje och kamrater

Styrka och kreativitet du får

med dig ut på livets färd. 

Hitta hit

Telefon:
Sörgården: 08-590 71605
Mellangården Drakar: 08-590 71615
Mellangården Älgar: 08-590 71625
Solgården: 08 590 71635

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Förskolechef Kirsi Alanko Kontarinis
kirsi.alankokontarinis@mabraforskolor.se