Börja hos oss

Att börja på förskola är ett stort äventyr för alla inblandande! Inskolning är den tid som barnet, föräldrar och pedagoger lär känna varandra. Måbra Förskolor använder vad som kallas “föräldraaktiv inskolning”, vilket innebär att du som förälder är med under tre hela dagar och deltar i alla moment tillsammans med ditt barn. Det är individuellt hur lång tid inskolningsprocessen tar, det viktiga är att ditt barn ska få en så bra start som möjligt. Inskolningen börjar med ett samtal med ansvarig pedagog och fortsätter sedan med de tre dagar då en förälder är med. Sedan är det dags för barnet att börja vara själv på förskolan. Efter inskolningen är avslutad erbjuds föräldrarna ett uppföljningssamtal tillsammans med ansvarig pedagog.

Föräldraaktiv inskolning gör att pedagogerna lär känna barnet i alla situationer med föräldern som tryggt ankare. Det ger också föräldrarna en god inblick i verksamheten och bygger en tydlig bro mellan förskola och hem. Ni ”tryggar” in barnet i verksamheten. Att börja på förskola innebär en stor förändring för barnet. Förskoletiden är en tid av stor utveckling och många nya vänskapsband. Det är både spännande och ansträngande och ditt barn kommer att behöva din hjälp att bearbeta allt som händer. Det brukar även finnas många frågor hos föräldrar kring vad som ska tas med till förskolan, vad barnet behöver kunna innan, hur man ska förbereda barnet osv. Ni kommer att få hem information i god tid innan inskolning, men om ni har några frågor så tveka inte att kontakta förskolan. Välkomna till Måbra Förskolor!