IMG_4987

Gläntan

Förskolan Gläntan

ligger i ett område med både villor och lägenheter. Förskolan har en stor gård med varierande terräng som har både klätterställningar, gungor och en skogsdunge och äng. Vi har skogen direkt in på knuten och bara genom en promenad på 15 minuter är vi nere vid Norrviken sjön.

På Gläntan arbetar vi med åldersanpassade grupper. Huset är uppdelat i två sidor, på ena sidan går barn som är 1-3 år och i den andra sidan barn som är 3-5 år.På Gläntan har vi skapat en förskola som ska vara tillåtande och som är barnens egen verkstad. Tillsammans skapar vi i rum och miljöer där barnen tycker om att vara. Miljön är föränderlig utifrån barns intresse, tankar och behov. På Gläntan har pedagogerna satsat på att utveckla utomhusmiljön till ett “smörgåsbord” av möjligheter. “Allt vi kan göra inne kan vi göra ute!”.

På båda sidor av huset arbetar vi i projekt som en stor del av vår verksamhet. Projekten utformas i samråd med barnen och det är deras intresse och nyfikenhet som styr vad projekten ska handla om. Pedagogerna ser dock till att projekten innehåller skapande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse och musik. Leken är en viktig del hos oss eftersom det är där barnen får möjlighet att träna sitt sociala samspel med andra.

2015 års Slogan-tävling:

Allt vi gör inne

gör vi även ute

Det har vi alltid

i vårt glada gläntansinne.

Hitta hit

Telefon
Rådjuret: 08- 590 732 67
Haren: 08- 590 732 68
Fjärilen: 08- 590 732 69
Humlan: 08- 590 732 70

IMG_5122

Förskolechef Solveig Karlsson
solveig.karlsson@mabraforskolor.se