gronflagg

Grön Flagg

Vi arbetar aktivt med Grön Flagg på alla våra förskolor, ett miljöarbete med barnperspektiv kopplat till Håll Sverige Rent, och vi väver in det i den dagliga verksamheten. Man arbetar med olika utvecklingsområden utifrån Grön Flaggs direktiv, men vilka områden vi väljer och hur vi arbetar med det bestämmer barnen i Miljörådet tillsammans med sina respektive avdelningar. Vi har till exempel nyligen arbetat med utvecklingsområden Likabehandling och kamratskap, förskolegården och Allemansrätten. Då arbetade vi mycket med hur man är en bra kompis med barnkonventionen som utgångspunkt. Vi utvecklade även vår förskolegård så att den skulle bli mer lockande och utmanade för barnen och vi talade om och visade konkret hur Allemansrätten fungerar genom att vara rädda om vår natur, inte bryta grenar, plocka upp skräp osv.

owl

Exempel från verksamheten:

Allemansrätten; Vi pratar om vad man kan kompostera och inte. Och vi har vår kompis Ugglan med som berättar och frågar saker om naturen!

Vad händer med ”fruktskrutt” som vi kan lämna kvar i naturen? 

Tankar från barnen; ”Rådjuren tycker om äpplen, så dom äter skrutten.” ”Vilddjuren i skogen kommer och äter det vi lämnar.” ”Kanske ekorren och myrorna tycker om bananskal och äppelskrutt.”