fsd

Kvalitetsutmärkelsen 2013

Vinnaren av Kvalitetsutmärkelsen 2013 tilldelades Måbra Förskolor!

Juryns motivering:
“Verksamheten har en klar vision och ett starkt kundfokus som resulterat i hög kundnöjdhet. Ett tydligt och empatiskt ledarskap uppmuntrar medarbetarnas medverkan i förbättringar av verksamheten. Alla barn, föräldrar och medarbetare involveras i det systematiska kvalitetsarbetet som garanterar en hållbar utveckling för Måbra Förskolor.”

Läs mer