ledning2

Organisation

Måbra Förskolors organisation och omfattning

Måbra Förskolor grundades våren 2007. Företaget driver förskolorna Råbäcken, Gläntan, Bollen, Sanda Ängar och Pelikanen i egen regi. Förskolorna har tillsammans plats för ca 500 barn och har ca 100 anställda. Förskolorna ligger i Bollstanäs och Fresta bostadsområden. Företaget erbjuder även två avdelningar med svensk-engelsk inriktning, mamma- och bebisgympa med en friskvårdspedagog, samt en barnsamarittjänst för vård av sjukt barn.

Måbra Förskolor drivs av VD Elisabeth Kvanman och ägs sedan mars 2016 av Atvexa AB.

Vår grundidé består av att vi ska lägga grunden till en sund och aktiv livsstil genom att erbjuda mycket rörelse, utomhuspedagogik, goda kostvanor och ett lärande i hygieniska och kreativa miljöer.

Måbra Förskolor leds av en ledningsgrupp bestående av VD och tre förskolechefer. Förskolecheferna har det operativa ansvaret för förskolorna, VD har det yttersta ansvaret för den pedagogiska verksamheten samt personal- och arbetsmiljöansvar. Den pedagogiska utvecklingen drivs av en utvecklingsgrupp bestående av ledningsgruppen och pedagoger från varje förskola. Ledningsgruppen gjorde också en slogan till planeringsdagarna 2015:

Vi leder nära, vi leder bra.

Därför är vi så bra att ha.

Måbra! Hurra! Hurra!