IMG_3062

Råbäcken

Förskolan Råbäcken ligger i helt nybyggda lokaler, färdigställda sommaren 2014. Förskolan är en av Sveriges modernaste förskolor, med ett tydligt miljöperspektiv enl. Green building, med stora fina, ljusa lokaler och en spännande utemiljö. Förskolan är byggd i tre “block” med två  avdelningar i vardera. I varje block har vi en avdelning för barn 1-3 år och en avdelning för barn 3-5 år. Vi har inrett lokalerna med olika pedagogiska rum såsom ateljé, bygg och konstruktion, hemvrå, matematikrum, språkrum o.s.v. och barnen väljer aktiviteter efter intresse.

Vi arbetar tematiskt för att utveckla barnens språkkunskaper och även för att väcka deras intresse för matematik, teknik och naturkunskap på ett naturligt sätt efter barnens egna funderingar. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, både mellan barnen och mellan vuxna och barn med en direkt förankring i vår värdegrund. Vi är ute varje dag oavsett väder. Vi vistas ofta ute i skogen och använder oss av utomhusmiljön som ett av våra pedagogiska rum.

I ett av blocken har avdelningarna en svensk-engelsk språkprofil där barnen får utforska det engelska språket genom lek tillsammans med språkkunnig personal.

2015 års Slogan-tävling:

Whether in or out

In swedish or english

In morning or night

We are always learning.

IMG_5135

Förskolechef Carina Tell
carina.tell@mabraforskolor.se

Hitta hit

 

Telefon:
Nyckelpigan: 08-590 860 01
Grodan:08- 590 860 02
Myran: 08- 590 860 03
Sländan:08- 590 860 04
Näckrosen: 08- 590 860 05
Myggan:08- 590 860 09