bollen_1

Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

reggioemilia

Loris Malaguzzi, mannen bakom Reggio Emilia-filosofin

 

DJUPARE VÄRDEN MER ÄN PEDAGOGISKA VERKTYG

Reggio Emilias pedagogiska filosofi erbjuder därför inga pedagogiska verktyg som man kan kopiera eller låna och använda rakt av. Istället handlar det om djupare värden, vilkas kännetecken bland annat kan vara att:

  1. Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.
  2. Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.
  3. Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, föräldrar som får vara delaktiga, staden och bygden likaså)
  4. Barn måste få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

I Reggio Emilia arbetar man projektinriktat för att barnen ska få chans att fördjupa sig i just ett utforskande arbetssätt. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande på barnen och de har inget färdigt slutmål eftersom det öppna utforskande förhållningssättet gör att ingen kan veta på förhand vilken väg barnen och pedagogerna, och deras omgivning, kommer att ta i ett projekt. Pedagogiska dokumentationer kan bestå av videofilmer, bilder, anteckningar, teckningar som dokumenterar själva processen. Men också alltid tolkningar och synpunkter.