saby2

Säbyholm

Förskolan Säbyholm ligger i den natursköna landsbygden alldeles utanför Bro, som inbjuder till naturupplevelser och motoriska utmaningar i en rofylld miljö. Vi ser skogen som en stor tillgång i vår undervisning och där barnen får utlopp för sin fantasi och kreativitet.

 

Vi är en liten förskola med fyra pedagoger. Vi har valt att fördela barnen i åldershomogena grupper, vi tror på att förskolans miljö är en viktig del av barnens trivsel, utveckling och lärande. Miljön ska vara trygg, utmanande, inspirerande och tillgänglig för alla åldrar. Vi tror på att en anpassad miljö ger självständiga barn med en god självkänsla.

 

Rektor Marie Barth-Kron
marie.barthkron@mabraforskolor.se