Sanda ängar

Förskolan Sanda Ängar ligger i bostadsområdet med samma namn och har närhet till både skog och sjö. Bland annat: Sanda friluftsområde och sjön Norrviken. Sanda Ängar har trygghetsgrupper för barn i åldrarna 1-5 år.

Sanda Ängar anammar Reggio Emiliafilosofin: Reggio Emiliafilosofins bärande idé är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Att “barn har hundra språk” är ett vedertaget förhållningssätt. Pedagogen skall inte värdera eller påverka på vilket sätt barnet vill eller ska ha möjlighet till att uttrycka sig. Därför används lekmateriel som oftast inte är färdiga. Barnet får arbeta med material som öppnar möjligheten att vrida och vända på sin fantasi. Barnets lekfulla förundran tas tillvara genom att pedagogen ser sig själv som medforskande i livets alla delar som är nya för barnet. Pedagogen bör helst inte ge färdiga svar på frågor utan istället finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på hur dom kan lära sig förstå det de funderar på. Skapande observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten. På Sanda Ängar utgör projektarbetet utifrån barnens intresse en grund för arbetet. Barnet skall ses som kompetent och nyfiket. Reggio Emiliafilosofin och Måbra Förskolors vision och verksamhetsidé förstärker varandra.

2015 års Slogan-tävling:

Se men inte röra är något vi inte vill höra.

Det kompetenta barnet är hos oss det röda garnet. 

Hitta hit

Telefon:
Troll/Tomtar 08-590 82 981
Drakar/Äventyrarna 08-590 82 982
Rävar/Ugglor 08- 590 82 984
Bläckfiskar/Pirater 08-590 82 985

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFörskolechef Kirsi Alanko Kontarinis
kirsi.alankokontarinis@mabraforskolor.se