En dag full av lek

dagavlek2

Har du bara lekt idag?

På Måbra Förskolor tar vi leken på stort allvar. Genom leken lär sig barnen för livet och det inbegriper alla de ämnen som förskolorna arbetar med. Detta står att läsa i Lpfö 98/10: “Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”

Det här ser vi hända varje dag i barnens lek:

Koncentration Glädje Matematik Grovmotorik Turtagande Delaktighet Konflikthantering Identitet Språk Trygghet Rollspel Inlevelse Fantasi Kommunikation Jämlikhet Kamratskap Demokrati Självständighet Iakttagande Sinnesförnimmelser  Hänsyn Planering Problemlösning