Måbra Förskolor


Säbyholm

Kids

Förskolan Säbyholm ligger i den natursköna landsbygden alldeles utanför Bro, som inbjuder till naturupplevelser och motoriska utmaningar i en rofylld miljö. Vi har stort fokus på vår utomhuspedagogik där vi ser skogen som en stor tillgång i vår utbildning och undervisning och där barnen får utlopp för sin fantasi och kreativitet.

Vi är en liten förskola med fyra pedagoger. Den pedagogiska miljön utgör en viktig del i undervisningen och i barnens utveckling och lärande. Den pedagogiska utformningen av miljön utgår från läroplanens områden, barnkonventionen och barnens intressen. Miljön ska vara trygg, utmanande, inspirerande och tillgänglig för alla åldrar. Vi tror på att en anpassad miljö ger självständiga barn med en god självkänsla.

Vi arbetar projektinriktat i mindre homogena grupper där vi utgår från barnens intressen.

Rektor Elina Hayes email: elina.hayes@mabraforskolor.se

Ansökan

Ansökan görs via kommunens webbplats

att-soka-plats-i-barnomsorg.html

Telefon Säbyholm

Ekorrarna 070-092 72 15

Rävarna 070-091 72 15

Älgarna 073-982 72 14

Rektor: Elina Hayes

epost: elina.hayes@mabraforskolor.se

Kontakt

Måbra Förskolor AB

Lövmovägen 57

194 65 Upplands Väsby

e-post: info@mabraforskolor.se