Måbra Förskolor


Väppeby

Kids

Förskolan Väppeby är belägen i nybyggda lokaler, färdigställda hösten 2020. Förskolan är byggd i två våningar och har stora ljusa ytor. Respektive våning har två "block" med två åldersanpassade grupper per block. På övervåningen är det en stor ateljé kombinerat med ytor för rörelseaktiviteter. Förskolan har även ett modernt tillagningskök där maten lagas på plats.

Tillsammans med barnen och deras familjer bygger vi nu upp verksamheten på vår nya förskola och skapar våra egna traditioner för framtiden.

De pedagogiska lärmiljöerna är utformade för att locka till lek och lärande. Vid planeringen och utformningen av våra miljöer utgår vi från läroplanens olika områden, barnkonventionen samt barnens intressen. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, både mellan barnen och mellan barn och vuxna med en direkt förankring i vår värdegrund.

Vi har stort fokus på hälsa, rörelse och hållbarhet. Vi vistas ute varje dag oavsett väder. Vi ser utomhusmiljön i förskolans närhet som ett av våra pedagogiska rum.

Vi arbetar projektinriktat där barnens tankar och intressen har en avgörande roll.

Rektor: Elina Hayes epost: elina.hayes@mabraforskolor.se

Ansökan

Blankett för ansökan till förskolan Väppeby

Blankett Ansökan

Övriga blanketter

Uppsägning av plats

Inkomstförfrågan

Telefon Väppeby

Sparven 076-788 28 70

Kråkan 076-788 28 71

Duvan 076-788 28 72

Staren 076-788 28 73

Höken 076-788 28 74

Korpen 076-788 28 75

Svalan 076-788 28 76

Falken 076-788 28 77

Kontakt

Måbra Förskolor AB

Lövmovägen 57

194 65 Upplands Väsby

e-post: info@mabraforskolor.se