Måbra Förskolor


Ansökan

Information om ansökan för respektive kommun kan hittas här

Upplands Väsby

Upplands Bro

Håbo

Ansökan
Förskolor
Kontakt
Covid 19

En dag full av lek

På Måbra Förskolor tar vi leken på stort allvar. Genom leken lär sig barnen för livet och det inbegriper alla de ämnen som förskolorna arbetar med.

Miljöpolicy

Måbra förskolor AB skall arbeta för en långsiktig hållbar utveckling genom att söka minimera miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. Miljöfrågorna skall vara integrerade i all verksamhet inom företaget.

Verksamhetside

Vi lägger grunden till en aktiv och sund livsstil genom mycket rörelse, goda kostvanor, utomhuspedagogik, hälsa och lärande i hygieniska och kreativa miljöer.

Start

Måbra Förskolor är ett företag som funnits sen 2007. Vi driver idag fem förskolor i Upplands Väsby, en i Upplands Bro och en i Håbo. Företaget har mer än 100 engagerade och välutbildade medarbetare.

Tillsammans arbetar vi för att lägga grunden till en sund och aktiv livsstil genom att erbjuda mycket rörelse, goda kostvanor, utomhuspedagogik, hälsa och lärande i hygieniska och kreativa miljöer.

Vår vision är:

Våra förskolor skall vara eftertraktade av våra kunder därför att barnen, föräldrarna och medarbetarna mår bra och trivs tillsammans.

  • Barnen för att vi har kompetenta pedagoger som har ett tillåtande förhållningssätt och sätter barnet i fokus.

  • Föräldrarna för att de blir bemötta med respekt samt känner att de lämnar sitt barn i en trygg miljö.

  • Medarbetarna för att de har en arbetsgivare där personalen känner delaktighet och inflytande samt har roligt och mår bra på arbetet.

Ny rektor

Åsa Larsson tar från 19/6-23 över som rektor för Bollen och Gläntan.

Kontakt asa.larsson@mabraforskolor.se 076-140 78 77