Måbra Förskolor


Bollen

Gläntan

Sanda Ängar

Pelikanen

Råbäcken

Eds Ängar

Ansökan

Information om ansökan hittas på Upplands Väsby kommuns webbplats

https://www.upplandsvasby.se/forskola-och-skola/forskola-och-barnomsorg/ansok-hantera-sag-upp-plats.html

Ansökan
Arbeta här
Regler
Kontakt

Kontakt

Måbra Förskolor AB

Lövmovägen 57

194 65 Upplands Väsby

e-post: info@mabraforskolor.se

Goda kostvanor

Förskolan har en mycket viktig roll när det gäller att tidigt lägga grunden för hälsosamma vanor.

Kvalitetsarbete

På Måbra Förskolor AB görs kvalitet i det dagliga arbetet, men för att kvaliteten ska vara systematisk finns det ett väl utbyggt kvalitetsarbete som företaget vann Upplands Väsbys Kvalitetsutmärkelse för 2013. Personalen upprättar en handlingsplan som bygger på Förskolans egen verksamhetsplan.

IMG 7266

Måbra förskolor har bedrivit förskoleverksamhet i Upplands Väsby kommun sedan 2007. Vi har idag sex förskolor i kommunen.

Vi finns idag representerade i Bollstanäs, Fresta, Sjukyrkoberget samt i Runby.

Delaktighet och inflytande

På våra förskolor är delaktighet och inflytande ledord för såväl barn, föräldrar och personal. Vi utgår från både nationella och kommunala mål:

Nationellt mål:

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.”

(Ur Lpfö 98/10)

Kommunfullmäktiges mål:

“Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett respektfullt bemötande.”

Några av de sätt vi gör det på är genom:

  • Miljöråd – barnen är delaktiga i förskolornas aktiva miljöarbete genom Håll Sverige Rents Grön flagg.

  • Matråd – barnen får chansen att vara med och påverka maten på förskolorna tillsammans med våra kockar.

  • Barnråd – barnen på de egna avdelningarna diskuterar viktiga frågor utifrån Barnkonventionen.