Måbra Förskolor


organisation

ledning

Måbra Förskolors organisation och omfattning

Måbra Förskolor grundades våren 2007. Företaget driver förskolorna Råbäcken, Gläntan, Bollen, Sanda Ängar, Eds ängar och Pelikanen i Upplands Väsby, förskolan Säbyholm i Upplands Bro samt förskolan Väppeby i Håbo. Förskolorna har tillsammans plats för drygt 600 barn och har ca 100 anställda.

Måbra Förskolor drivs av VD Carina Tell och ägs sedan mars 2016 av Atvexa AB.

Vår grundidé består av att vi ska lägga grunden till en sund och aktiv livsstil genom att erbjuda mycket rörelse, utomhuspedagogik, goda kostvanor och ett lärande i hygieniska och kreativa miljöer.

Måbra Förskolor leds av en ledningsgrupp bestående av VD och fyra rektorer. Rektorerna har det operativa ansvaret för förskolorna, VD har det yttersta ansvaret för den pedagogiska verksamheten samt personal- och arbetsmiljöansvar. Den pedagogiska utvecklingen drivs av ledningsgruppen, olika projektgrupper och förskollärarna från varje förskola.

Verksamhetside

Vi lägger grunden till en aktiv och sund livsstil genom mycket rörelse, goda kostvanor, utomhuspedagogik, hälsa och lärande i hygieniska och kreativa miljöer.

Läs mer

Kontakt

Postadress:

Måbra Förskolor AB

Lövmovägen 57

194 65 Upplands Väsby

e-post: info@mabraforskolor.se