Måbra Förskolor


Miljöpolicy

trees

Måbra förskolor AB skall arbeta för en långsiktig hållbar utveckling genom att söka minimera miljöpåverkan i vårt dagliga arbete. Miljöfrågorna skall vara integrerade i all verksamhet inom företaget.

  • Vi skall hushålla med råvaror, material och energi samt utnyttja dessa så effektivt som möjligt.

  • Vi skall fortlöpande utveckla vår miljökompetens

  • Vi skall i första hand anlita företag som är miljöcertifierade/miljödiplomerad

  • Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer vid upphandling av varor och tjänster.

  • Vi skall aktivt verka för en ständigt förbättring av vårt miljöarbete.

  • Vi skall ha en öppen miljöredovisning och att följa lagar skall vara en självklarhet.

Kontakt

Postadress:

Måbra Förskolor AB

Lövmovägen 57

194 65 Upplands Väsby

e-post: info@mabraforskolor.se