Måbra Förskolor


Bollen

playing-1436907

Förskolan Bollen ligger i ett trevligt bostadsområde nära både sjön Norrviken och ett flertal grönområden som skog, fotbollsplan och lekparker.

Vi har fyra avdelningar med åldersanpassade grupper. De yngsta barnen, 1-3 år, går på avdelningarna Sörgården och Solgården. På Östangården och Norrgården går barn 3-5 år.

Vår verksamhet genomsyras av Måbra Förskolors verksamhetsidé, tillsammans bygger vi grunden till en aktiv och sund livsstil för barnen genom mycket rörelse, goda kostvanor, utomhuspedagogik, hälsa och lärande i hygieniska och kreativa miljöer. Vi har en egen kock och är Grön Flagg certifierade.

Vi arbetar mycket i projektform som utgår från barnens tankar och intressen. I projekten får vi in alla läroplanens bitar såsom skapande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse och musik. Vi använder oss av appen TYRA för att synliggöra barns lärande. Dokumentation, reflektion samt utvärdering är en viktig del i vårt dagliga arbete. Dokumentationen som sker i TYRA är ett av våra redskap i vårt systematiska kvalitetsarbete.

På Bollen finns en tydlig VI-känsla då vi är en mindre förskola och vi samarbetar mycket mellan avdelningarna. Detta i sin tur skapar en trygghet för både barn och vårdnadshavare som lär känna samtliga pedagoger.

Rektor Solveig Karlsson email: solveig.karlsson@mabraforskolor.se

Telefon Bollen

Norrgården 073-083 73 66

Sörgården 073-083 73 65

Östangården 073-083 76 43

Solgården 073-083 76 82

Adress: Lövmovägen 57