Måbra Förskolor


Bollen

photo-of-ball-pit-balls-681118

Förskolan Bollen ligger i ett trevligt bostadsområde, nära sjön Norrviken.Vi har fyra avdelningar med åldersanpassade grupper. De yngsta barnen, 1-3 år, går på avdelningarna Sörgården och Solgården. På Mellangården går barn 3-5 år och de är indelade i varsin hemvist.

På båda sidor av huset arbetar vi i projektform som en stor del av vår verksamhet. I projekten får vi in alla läroplanens bitar som skapande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse och musik. Projekten utgår efter barnens intressen och det är deras tankar och processer som styr projektens utformning. 

En stor del av verksamheten bedrivs utomhus och vi är ofta i skogen och utforskar vår närmiljö. Vi tar gärna med oss lunchen så att vi kan vara där en större del av dagen.

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna, så att barnen ska känna sig trygga med all personal. Vi värnar om våra traditioner och bjuder ofta in föräldrar att delta.

Telefon Bollen

Norrgården 073-083 73 66

Sörgården 073-083 73 65

Östangården 073-083 76 43

Solgården 073-083 76 82