Måbra Förskolor


Eds ängar

Kids

Förskolan Eds ängar är belägen i nybyggda lokaler, färdigställda januari 2021. Förskolan är en av Sveriges modernaste förskolor, med ett tydligt miljöperspektiv med stora fina, ljusa lokaler och en spännande utomhusmiljö. Förskolan är byggd i två våningar, respektive våning består av ett "block" med två åldersanpassade grupper. I utformningen av den pedagogiska miljön har förskolan utgått från läroplanens olika områden samt barnkonventionen.

Vi arbetar projektinriktat för att utveckla barnens språkkunskaper samt för att väcka barnens intresse för matematik, naturvetenskap och teknik på ett naturligt sätt utifrån barnens egna funderingar. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, både mellan barnen och mellan vuxna och barn med en direkt förankring i förskolans värdegrund. Vi vistas mycket utomhus och använder oss av utomhusmiljön som ett av våra pedagogiska rum.

Eds ängar ligger på Timotejgatan 23.

Rektor: Elina Hayes email: elina.hayes@mabraforskolor.se eller 076-788 28 78

 

Telefon Eds ängar

Lönneberga: 073 065 98 58

Junibacken: 073 029 43 49

Körsbärsdalen: 073 029 42 05

Mattisborgen: 073 029 39 31