Måbra Förskolor


Gläntan

conifer-daylight-environment-evergreen-338936

Förskolan Gläntan ligger i ett område med både villor och lägenheter. Förskolan har en stor gård med varierande terräng som har både klätterställningar, gungor och en skogsdunge och äng. Vi har skogen direkt in på knuten och bara genom en promenad på 15 minuter är vi nere vid Norrviken sjön.

På Gläntan arbetar vi med åldersanpassade grupper. Huset är uppdelat i två sidor, på ena sidan går barn som är 1-3 år och i den andra sidan barn som är 3-5 år. På Gläntan har vi skapat en förskola som ska vara tillåtande och som är barnens egen verkstad. Tillsammans skapar vi i rum och miljöer där barnen tycker om att vara. Miljön är föränderlig utifrån barns intresse, tankar och behov. På Gläntan har pedagogerna satsat på att utveckla utomhusmiljön till ett “smörgåsbord” av möjligheter. “Allt vi kan göra inne kan vi göra ute!”.

På båda sidor av huset arbetar vi i projekt som en stor del av vår verksamhet. Projekten utformas i samråd med barnen och det är deras intresse och nyfikenhet som styr vad projekten ska handla om. Pedagogerna ser dock till att projekten innehåller skapande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse och musik. Leken är en viktig del hos oss eftersom det är där barnen får möjlighet att träna sitt sociala samspel med andra.

Rektor Solveig Karlsson email: solveig.karlsson@mabraforskolor.se

Telefon Gläntan

Rådjuret 073-083 77 10

Haren 073-083 78 18

Fjärilen 073-083 78 29

Humlan 073-083 74 10

Adress: Björnbärsvägen 12