Måbra Förskolor


Pelikanen

white-and-grey-pelican-perched-on-red-railing-1040652

Förskolan Pelikanenär en förskola som utgår från Montessoripedagogiken. Vårt mål med verksamheten är att barnen ska känna trygghet och utvecklas i sin egen takt, i enlighet med Maria Montessoris pedagogik, Läroplanens mål för förskolan och Måbra Förskolors verksamhetside och vision. 

På avdelningarna Solen och Pluto går de yngsta barnen 1-3 år. Där ger våra pedagoger de minsta en trygg och lugn omvårdnad. Här får barnen omsorg och lärande med småbarnsmontessori där vi har ett ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” tänk enligt Maria Montessori pedagogiken som hjälper barnen att stärka tron på sin egen förmåga och deras kunskaper.

Tid och utrymme är en förutsättning för att främja barnens utveckling och lärprocesser- därför arbetar vi i smågrupper för att på bästa sätt skapa arbetsro för barnen. Grupperna delas in efter barnens intresse, mognad och utveckling. Grupperna arbetar då med exempelvis utomhuspedagogik, rörelse, språk och skapande verksamthet.

När barnen blir lite äldre, cirka 3 år, fortsätter de till avdelningen Jupiter eller Tellus, uppflyttningen sker när barnet är moget för det. På syskonavdelningen är montessoripedagogiken anpassad för de större barnen. Innemiljön är anpassad efter barnens storlek och inspirerar till kreativitet och lärande. Utomhusmiljön ger barnen möjlighet att upptäcka och experimentera och utveckla alla sinnen. Förskolan har en egen kock som lagar nyttig och varierad mat på plats!

Telefon Pelikanen

Jupiter 073-083 74 79

Pluto 073-083 67 72

Solen 073-083 68 73

Tellus 073-083 68 81