Måbra Förskolor


Råbäcken

Start

Förskolan Råbäcken är en av Sveriges modernaste förskolor med ett tydligt miljöperspektiv enligt ”Green building”. Förskolan är belägen i direkt angränsning till skog/natur och har stora ljusa lokaler och är byggd i tre ”block” med två avdelningar i vardera. I varje block har vi en avdelning för barn 1 – 3 år och en avdelning för barn 3 - 5 år. Lokalerna är inredda i olika pedagogiska rum såsom ateljé, hemvrå, bygg- och konstruktion osv där barnen kan välja aktiviteter efter intresse.

Vi arbetar projektinriktat där vi fångar det som barnen visar intresse för. I våra olika projekt arbetar vi också med att väcka barnens intresse för matematik, språk, teknik, naturvetenskap och digitalisering efter barnens egna funderingar. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, både mellan barnen och mellan vuxna och barn med en direkt förankring i vår värdegrund. Vi är ute varje dag oavsett väder. Vi vistas ofta i skogen och använder oss av utomhusmiljön som ett av våra pedagogiska rum. Miljön ute har en central roll i barnens lek och utveckling, här finns oftast inga begränsningar. Förskolan är Grön Flagg certifierad och arbetet med miljö och hållbar utveckling löper som en röd tråd i utbildningen.

Vi arbetar med att utveckla ”Svensk/engelsk språklek” som profil på förskolan. Syftet är att barnen ska utveckla ett intresse för det engelska språket genom ett lustfyllt och lekfullt arbetssätt.

På Råbäcken är vi:

”Positiva pedagoger som tillsammans med barnen skapar ett tryggt och lustfyllt lärande i inspirerande miljöer, både inne och ute”

Rektor Elina Hayes email elina.hayes@mabraforskolor.se

Telefon Råbäcken

Nyckelpigan 073-083 69 42

Myran 073-083 79 04

Näckrosen 073-083 79 10

Grodan 073-083 70 34

Myggan 073-083 79 85

Sländan 073-08379 05

Adress: Näckrosvägen 45