Måbra Förskolor


Råbäcken

Start

Förskolan Råbäcken ligger i helt nybyggda lokaler, färdigställda sommaren 2014. Förskolan är en av Sveriges modernaste förskolor, med ett tydligt miljöperspektiv enl. Green building, med stora fina, ljusa lokaler och en spännande utemiljö. Förskolan är byggd i tre “block” med två avdelningar i vardera. I varje block har vi en avdelning för barn 1-3 år och en avdelning för barn 3-5 år. Vi har inrett lokalerna med olika pedagogiska rum såsom ateljé, bygg och konstruktion, hemvrå, matematikrum, språkrum o.s.v. och barnen väljer aktiviteter efter intresse.

Vi arbetar tematiskt för att utveckla barnens språkkunskaper och även för att väcka deras intresse för matematik, teknik och naturkunskap på ett naturligt sätt efter barnens egna funderingar. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, både mellan barnen och mellan vuxna och barn med en direkt förankring i vår värdegrund. Vi är ute varje dag oavsett väder. Vi vistas ofta ute i skogen och använder oss av utomhusmiljön som ett av våra pedagogiska rum.

I ett av blocken har avdelningarna en svensk-engelsk språkprofil där barnen får utforska det engelska språket genom lek tillsammans med språkkunnig personal.

Telefon Råbäcken

Nyckelpigan 073-083 69 42

Myran 073-083 79 04

Näckrosen 073-083 79 10

Grodan 073-083 70 34

Myggan 073-083 79 85

Sländan 073-08379 05