Måbra Förskolor


Sanda Ängar

tire-swing-kids-1378754

Förskolan Sanda Ängar ligger i bostadsområdet med samma namn och har närhet tillbåde skog och sjö. Bland annat: Sanda friluftsområde och sjön Norrviken. Sanda Ängar har trygghetsgrupper för barn i åldrarna 1-5 år.

Sanda Ängar anammar Reggio Emiliafilosofin:

Reggio Emiliafilosofins bärande idé är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Att “barn har hundra språk” är ett vedertaget förhållningssätt.

Pedagogen skall inte värdera eller påverka på vilket sätt barnet vill eller ska ha möjlighet till att uttrycka sig. Därför används lekmateriel som oftast inte är färdiga. Barnet får arbeta med material som öppnar möjligheten att vrida och vända på sin fantasi.

Barnets lekfulla förundran tas tillvara genom att pedagogen ser sig själv som medforskande i livets alla delar som är nya för barnet. Pedagogen bör helst inte ge färdiga svar på frågor utan istället finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på hur dom kan lära sig förstå det de funderar på. Skapande observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten.

På Sanda Ängar utgör projektarbetet utifrån barnens intresse en grund för arbetet. Barnet skall ses som kompetent och nyfiket. Reggio Emiliafilosofin och Måbra Förskolors vision och verksamhetsidé förstärker varandra.

Rektor Kirsi Alanko email: kirsi.alanko@mabraforskolor.se

Telefon Sanda Ängar

Draken 073-083 82 73

Äventyret 070-268 94 86

Piraten 073-083 79 78

Bläckfisken 073-083 79 78

Trollet 073-083 83 36

Räven 073-083 73 95

Ugglan 070-269 20 29

Adress: Adlerfelts gata 2