Måbra Förskolor


Verksamhetsidé

office

Vi lägger grunden till en aktiv och sund livsstil genom mycket rörelse, goda kostvanor, utomhuspedagogik, hälsa och lärande i hygieniska och kreativa miljöer.

Våra förskolor skall vara eftertraktade av våra kunder därför att barnen, föräldrarna och medarbetarna mår bra och trivs tillsammans.

Barnen för att vi har kompetenta pedagoger som har ett tillåtande förhållningssätt och sätter barnet i fokus. Föräldrarna för att de blir bemötta med respektsamt känner att de lämnar sitt barn i en trygg miljö. Medarbetarna för att de har en arbetsgivare, där personalen känner delaktighet och inflytande samt har roligt och mår bra på arbetet.

Goda kostvanor      

Att ha en egen kock är fantastiskt. Vi får god, varierad näringsriktig och hemlagad mat på förskolan. Att få känna doften av nybakt bröd eller mat spridas i huset under förmiddagarna gör underverk för aptiten. I vår inbjudande matsal bjuds barnen varje dag på god mat där grönsaker alltid serveras först. Barnen uppmanas att smaka på maten men vi tvingar ingen att äta. Pedagogerna för diskussioner med barnen kring vad kroppen behöver för att må bra. Barnen blir delaktiga genom ”barnens önskelunch” samt i förskolans matråd.

Mycket rörelse

Vi försöker utmana barnens naturliga rörelsebehov och rörelselust genom att ställa iordning miljöer där de kan utforska rörelse på olika sätt. Även i projekten väver vi in mycket rörelse, för lärandet ökar när de får lära med hela kroppen. Då faller alla intryck på plats. Vi har naturliga rörelseytor både inne och ute. Vi leker organiserade rörelselekar i olika former, både ute och inne, och även i den spontana leken finns plats för mycket rörelse. Vi går ofta på tur utanför gården för att besöka olika lekplatser eller fotbollsplanen. Vi tar promenader eller går till skogen. Alla dagar innehåller massor med rörelse. 

Utomhuspedagogik

Vi är ute varje dag för att bidra till att barnen får en aktiv och sund livsstil. Vår utomhuspedagogik är ett komplement till inomhuspedagogiken. Det handlar om att se och uppmuntra lärandet även utomhus. Att se vad det är som barnen undersöker och fascineras av utomhus. Det kan vara att få gå till skogen och jobba med hela kroppen, klättra, bygga kojor, kliva över stock och sten som är utvecklande för motoriken. Eller också att få ett matematiskt uppdrag, att t.ex. få hämta tre kottar, eller att mäta sig och sina kompisar med en lång pinne. Att få jämföra och göra upptäckter. Ute på gården upplever vi också med alla sinnen. Vi hittar små kryp vi undersöker, forskar om och fascineras över. Vi leker även gruppstärkande lekar och får in rörelsen på ett naturligt sätt.

Hälsa och lärande i hygieniska och kreativa miljöer       

Vi förändrar miljön för att kunna följa och utmana barnen i deras intressen, lärande och utforskande. De ska innehålla många olika sorters material där barnen kan hitta olika utgångspunkter och infallsvinklar och materialet ska vara anpassat utefter barnens ålder och nivå. Den pedagogiska miljön är under ständig upp- och ombyggnad hos oss, helt efter barnens intressen.Genom att barnen får ta gemensamt ansvar för material och att lämna miljön inbjudande för nästa kamrat, blir de delaktiga i att skapa en hygienisk och kreativ lärandemiljö. Det handlar också om att respektera och ta ansvar för de miljöer vi tillsammans har byggt upp. Förskolorna har en egen lokalvårdare som de arbetar nära och som vi kan ha en daglig dialog med om vår miljö.

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket